Ads 468x60px

Tuesday, February 11, 2014

Ban Ka Lan Snake Temple Fire Watching Festival 2014 performance

檳城萬腳蘭蛇廟廟會 
萬腳蘭福興宮蛇廟(Fu Xing Gong)馬來西亞- 檳城葉問詠春拳法學會 
Ip Man Wing Chun Penang, Malaysia


Wing Chun Penang Malaysia

 
 - Ip Man Wing Chun Penang 檳城葉問詠春拳法學會